Spring naar de inhoud

Green Deal Natuurlijke Tuinen

De Belgische Tuincentra Vereniging sloot recent aan bij het initiatief Green Deal Natuurlijke Tuinen. We werden hiervoor met aandrang uitgenodigd door de eerder aangesloten initiatiefnemers.

Wat houdt dit precies in?

Green Deals zijn vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten op initiatief van de Vlaamse overheid – Departement Omgeving. Daarbij zoekt de overheid partners

– bedrijven, beroepsverenigingen, onderzoeksinstellingen

– om onze maatschappij te vergroenen en samen op korte termijn duurzame acties te realiseren.

Wie zijn die andere partners – initiatiefnemers in dit project?

 • Provinciaal Centrum Sierteelt
 • Groen Groeien (vereniging Vlaamse tuinaannemers AVBS)
 • BFG – Belgische Federatie Groenvoorzieners
 • Landelijke Gilden
 • Het kenniscentrum tuin+ van de Erasmus Hogeschool te Brussel
 • BVTL = Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

Welke zijn de doelstellingen?

 • Natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren
 • Meer streekeigen planten
 • Groter aanbod ecologische materialen en oplossingen
 • Kennisopbouw
 • Beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen

Tuincentra spelen een grote potentiële rol

9% van de Vlaamse oppervlakte bestaat uit tuinen! Er is veel meer tuin dan bos! In de toekomstige rol van de tuincentra zal er meer en meer verwevenheid zijn tussen handel en een maatschappelijk verantwoorde werking.

De doelstellingen van de Green Deal houden commerciële kansen in

Zo zijn ‘waterinfiltratie’ en ‘ontharding’ thema’s die duidelijke kansen bieden voor de verkoop van planten.

Klimaatopwarming met stijgende temperaturen en droogteperiodes doen de vraag naar schaduwleverende en droogteresistente bomen en planten opveren.

BTV zal pleiten voor een ‘praktische aanpak’. We hebben enige bezorgdheid dat dit initiatief blijft hangen bij een theoretisch overleg. BTV zal zich als partner engageren om er maximaal voor te zorgen dat er praktische toepassingen komen op de winkelvloer van de tuincentra.