Spring naar de inhoud

De speerpunten van de Belgische Tuincentra Vereniging

Speerpuntclusters

De Belgische Tuincentra Vereniging is actief in volgende speerpuntclusters:

  • politiek lobbywerk,
  • sectoriale promotie,
  • professsionele dienstverlening.

Op het vlak van politiek lobbywerk was BTV steeds actief op het vlak van ruimtelijke ordening en zonevreemde vestiging. Wij willen de bestaande tuin- en plantencentra maximale ontwikkelings- en groeikansen bieden ondanks hun historische ligging. Anderzijds willen wij geen uitbreiding van nieuwe tuin- en plantencentra stimuleren.

Op dit ogenblik hebben wij bijzonder veel aandacht voor de verkoop van de particuliere verkoop van fytoproducten, waarbij het onze stelling is dat enkel de tuin- en plantencentra de professionele kennis hebben om de klanten de nodige en wettelijk verplichte informatie te verstrekken.  BTV organiseert in samenwerking met de leveranciers jaarlijks een basisopleiding voor NP-fytolicenties, alsook een jaarlijkse bijscholingsdag voor NP-fytolicentiehouders.

Tot slot, de Belgische Tuincentra Vereniging zoekt ook kostenbesparende samenwerkingsvormen.

Groepscontracten

Leden van de Belgische Tuincentra Vereniging kunnen gebruik maken van de volgende groepscontracten.

Superplanner

Nieuwenhof

Nieuwenhof levert, plaatst en onderhoudt brandbestrijdingsmiddelen: brandblusapparaten, brandhaspels, noodverlichtingen, signalisatie …

Monizze

Onze leden verminderen de administratieve kosten en verhogen het gebruiksgemak met de extralegale voordelen van Monizze.

Liantis

Op 1 april 2021 sloot de Belgische Tuincentra Vereniging een nieuwe, langdurige samenwerkingsovereenkomst met Liantis sociaal secretariaat.

Europabank

Onze leden genieten van bijzonder gunstige voorwaarden bij EUROPABANK voor de transactiekosten van betalingen met bankkaarten.

Enbro

Onze leden genieten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende energie, meer bepaald elektriciteit en gas, met energiemakelaar Enbro.

AON

Aon is de toonaangevende adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen.

Adecco

Een nieuwe carrière, een nieuwe uitdaging, eerste job … Geef het zelf maar een naam. Wij helpen je alvast je volgende job te vinden.

Aankoopgroeperingen

Leden van de Belgische Tuincentra Vereniging kunnen gebruik maken van de volgende aankoopgroeperingen.

Sévéa

Oh'Green (Hoofdzetel)

Intratuin (Nederland)

GRS Retail

Groupe Nalod's

Eurotuin (Groep)

Belangengroep problematische ruimtevragers

Heel wat tuin- en plantencentrua zijn historisch zonevreemd, eventueel in het bezit van een socio-economische vergunning. Uit onderzoek in opdracht van het Agentschap Ondernemen blijkt dat de tuincentrabranche tot de meest problematische ruimtevragers behoort.

BTV wil een einde maken aan de meer dan 30 jaar durende rechtsonzekerheid van talrijke bedrijven. In het verleden hebben onze contacten met de bevoegde overheid weinig resultaten opgebracht tenzij een blijvend gedoogbeleid, hetgeen nefast is voor de verdere groei en modernisering van de tuin- en plantencentra.

BTV heeft een advocatenbureau aangesteld om met de bevoegde minister (Mevr. Joke Schauvlieghe) te onderhandelen voor een aanpassing aan de wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening. Daartoe werd in de schoot van BTV een BELANGENGROEP PROBLEMATISCHE RUIMTEVRAGERS opgericht. De leden van deze belangengroep dragen als rechtstreeks belanghebbende de kosten voor dit belangrijke lobbywerk. Enkel de leden van de belangengroep worden geïnformeerd over de strategie en de status van het lobbyproject.

Als resultaat van deze werking heeft BTV eind 2017  een belangrijke aanpassing in het decreet “Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening” kunnen bekomen. Als gevolg van dit nieuwe decreet krijgen de historisch gegroeide tuincentra (voor het jaar 2000) een betere toegang het vereiste planologisch atttest.

Bent u ook een problematische ruimtevrager? Sluit dan dringend aan bij de belangengroep. Contacteer ons.

Het duurzame tuincentrum

Het duurzame tuincentrum

In samenwerking met de Vlaamse overheid heeft de Belgische Tuincentra Vereniging anno 2017 een onlinekennisplatform omtrent duurzaamheid gecreëerd, gekoppeld aan een groenscan voor de tuincentrabranche.

Alle tuincentra (al dan niet lid van BTV) kunnen vrijblijvend hun eigen duurzaamheidsbeleid toetsen aan de hand van deze scan. Door de scan jaarlijks te hernemen kan de bedrijfsleider zijn duurzaamheidsprogressie nagaan.

Op het kennisplatform worden 15 duurzaamheidsthema’s voor de tuincentrabranche toegelicht: inspiratie, aktiepunten, wetgeving, voorbeelden uit de praktijk. Kortom bijzonder waardevol zelfstudiemateriaal!